Судова практика по скасування виконавчого напису нотаріуса

Справа № 2604/11290/12

Провадження № 2/755/228/13

 

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

 

"22" січня 2013 р.           Дніпровський районний суд міста Києва в складі:

 

головуючої судді                    Яровенко Н.О.

 

при секретарі                     Зіньковська Ю.М.

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», треті особи: ОСОБА_2, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, -

в с т а н о в и в:

Позивач звернувся до суду з позовом до  ПАТ «Укрсоцбанк»про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню посилаючись на те, що по-перше, письмова вимога про усунення порушення за кредитним договором відповідачем на адресу позивача не направлялась, а тому про наявність заборгованості в розмірі, зазначеному у виконавчому написі позивачу не було відомо. По-друге, виконавчий напис може бути вчинений в разі наявності документів, що підтверджують безспірність заборгованості боржника. Таких документів банком нотаріусу не було подано, а нотаріус під час вчинення виконавчого напису не перевірив наявність письмової вимоги. По-третє, під час складання виконавчого напису були недотримані вимоги щодо його належного оформлення відповідно до вимог чинного законодавства, а саме у виконавчому написі не зазначено повного ім'я нотаріуса, а використано лише ініціали. За таких обставин вважає, що вчинений виконавчий напис повинен бути визнаний таким, що не підлягає виконанню.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі та просить суд визнати виконавчий напис про звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_1, виданий приватним нотаріусом ОСОБА_3 від 10.08.2011 року зареєстрований в реєстрі за № 1247, таким, що не підлягає  до виконання.

          Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

 

          Треті особи в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином.

 

          Суд, вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.

          Як вбачається з пояснень та матеріалів справи, 02 листопада 2005 року між ОСОБА_2 та АКБСР «Укрсоцбанк»було укладено договір кредиту № 38-05/3/25 (а.с.9-13), відповідно до якого банк надає у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 25 000 доларів США.

На забезпечення виконання зобов'язання по вищезазначеному договору 02.11.2005 року між ОСОБА_1, яка є майновим поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_2, та АКБСР «Укрсоцбанк»було укладено договір іпотеки №38-02/428, предметом іпотеки є квартира АДРЕСА_1 (а.с.14-17).

10 серпня 2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 вчинено виконавчий напис,  відповідно до якого запропоновано звернути стягнення на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: однокімнатна квартира № 136 загальною площею 32,20 кв.м., жилою площею 18,50 кв.м., та належить на праві власності ОСОБА_1. За рахунок коштів, отриманих від реалізації вказаної квартири запропоновано задовольнити вимоги Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» у розмірі 19 346 доларів США 09 центів, що згідно курсу НБУ станом на 12.07.2011 року становить 153 513 грн. 17 коп, в тому числі: сума заборгованості за кредитом -13 973 доларів США 06 центів, сума заборгованості за відсотками - 3 745 доларів США 35 центів, розмір пені за несвоєчасне повернення кредиту -861 доларів США 06 центів, розмір пені за несвоєчасне повернення відсотків -266 доларів США 62 центи, штрафи, які передбачені кредитним договором -500 доларів США 00 центів (а.с.7).

В судовому засіданні встановлено, що для вчинення виконавчого напису банком до нотаріуса було подано наступні документи: заява про вчинення виконавчого напису, копію договору кредиту № 38-05/3/25 від 02.11.2005 року, копію договору іпотеки № 38-02/428 від 02.11.2005 року, розрахунок суми заборгованості, копія претензії про сплату заборгованості на ім'я ОСОБА_2, копія претензії про сплату заборгованості на ім'я ОСОБА_1, копія повідомлень про вручення поштових відправлень, копія довіреності представника ПАТ «Укрсоцбанк».

З повідомлення про порушення основного зобов'язання вбачається, що станом на 28.09.2010 року заборгованість становить 16 041 долар США 62 центи та 9 556 грн. 43 коп., а саме: просторочена заборгованість по процентам у розмірі 13 973 доларів США 06 центів; заборгованість по процентам в розмірі 2 068 доларів США 56 центів; пеня за прострочення платежів в розмірі 9 556 грн. 43 коп. Враховуючи прострочення виконання зобов'язання банк просить ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повернути заборгованість по кредиту та відсоткам у розмірі 16 041 долар США 62 центи та 9 556 грн. 43 коп. (а.с.73-74, 75-76).

Відповідно до  ч.1 ст. 88 Закону України «Про нотаріат», а також ст. 1 Переліку документів за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих  написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

Однак, у суду відсутні докази подачі відповідачем нотаріусу, який вчинив оскаржуваний напис, вказаних документів. Крім того, ні відповідачем, ні нотаріусом не було надіслано ОСОБА_1 повідомлення про наявність суми заборгованості та її розрахунок, яка вказана в заяві банку на вчинення виконавчого напису, що є порушенням абз. 4 п. 283 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій»,  згідно з яким вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов'язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту одержання іпотекодавцем і боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення порушень, а тому даний факт є порушенням прав боржника, оскільки позбавив його можливості оскарження дій по нарахуванню штрафних санкцій у судовому порядку.

ППВС України від 31 січня 1992 року №2 «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову у їх вчиненні», пунктом 13 роз'яснено, що при оскарженні боржником виконавчого напису, суд скасовує виконавчий напис і відмовляє у задоволенні вимог, викладених у виконавчому написі лише у разі безпідставності вимог виконавчого напису. У разі часткової обґрунтованості вимог, викладених у виконавчому написі, суд постановляє рішення про скасування виконавчого напису і стягнення з боржника на користь кредитора дійсної суми боргу.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що виконавчий напис про звернення стягнення на однокімнатну квартиру АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_1, виданий приватним нотаріусом ОСОБА_3 від 10.08.2011 року зареєстрований в реєстрі за №1247, є таким, що не підлягає виконанню, оскільки вчинений з порушенням вищенаведених норм для здійснення даного виду нотаріальних дій.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 89 Закону України «Про нотаріат», у виконавчому написі повинні зазначатися дата (рік,  місяць,  число) його вчинення,  посада, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис. Але у виконавчому написі не зазначено повного імені, по батькові нотаріуса, що також є порушенням.

З врахуванням вищевикладеного, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої  сторони  понесені  нею і документально підтверджені судові витрати.  Якщо   позов   задоволено   частково, судові витрати присуджуються  позивачеві   пропорційно  до  розміру  задоволених позовних вимог,  а відповідачеві -  пропорційно  до  тієї  частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Отже, підлягає стягненню з відповідача на користь позивача сплачений в дохід держави судовий збір в сумі 107 грн. 30 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 88, 89 Закону України «Про нотаріат», ППВС України від 31 січня 1992 року №2 «;Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову у їх вчиненні», Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій», ст. ст. 10, 11, 60, 88, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 218  ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

          Позов ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», треті особи: ОСОБА_2, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню задовольнити.

 

Визнати виконавчий напис приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 від 10.08.2011 року, зареєстрований в реєстрі за № 1247 щодо звернення стягнення на предмет іпотеки, розташований АДРЕСА_1 таким, що не підлягає виконанню.

 

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»на користь ОСОБА_1 107 грн. 30 коп. судового збору.

 

До суду може бути подана апеляційна скарга на рішення суду протягом десяти днів з дня його проголошення, а особами, які не були присутні при його проголошенні протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

 

          Суддя                                                                                          Н.О. Яровенко